IMG_20200821_093003
IMG_20200821_092710
IMG_20200821_092601
Trieda Medvedíci

17.11. /t.j. piatok/ Halloweenská party pre rodičov.

Tešíme sa na Vás a Vaše masky

27.11. Sférické kino k téme: Ľudské telo /medved.+levík.tr./

Vesmír /motýl.+ ježková tr./

12.12. Mikuláš a jeho nový pomocník v MŠ

/v dopolud.hod./

13.12. Vianočné dielničky pre šikovné ručičky od 17:00 hod.

/každý vo svojej triede/

Pondelok 9.10.2017: Dopravné ihrisko v Trnave (deti z levíkovej a medvedíkovej triedy)

Piatok 13.10.2017: Dobrovoľné fotenie detí na vianočnú tematiku

Streda 18.10.2017: Tekvičkové popoludnie so starými rodičmi, prípadne rodičmi

Štvrtok 19.10.2017: Sokoliari

Zmena termínov vyhradená. V prípade zmeny termínu budú rodičia informovaní na triednych nástenkách.