PERSONÁL

RIADITEĽKA

Veronika Tóthová

Cieľom našej Materskej školy je pozitívnou motiváciou, hrou a bádaním rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho sebarealizáciu vo všetkých oblastiach.

ZÁSTUPKYŇA

Beáta Tvarušková

Celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje tím 10 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

TRIEDY

Motýliky

Zuzana Černeková,

Zuzana Grellová

Nachádza sa v hlavnej budove, oproti šatni učiteliek. Navštevujú ju naše najmladšie deti vo veku od 3 rokov.

ježkovia

Matilda Kincsesová,

Daniela Danková

Nachádza sa v hlavnej budove, vpravo hneď za vchodom. Navštevujú ju naše deti vo veku od 4 rokov. Deti sa každé ráno od 6:30 do 7:30 schádzajú v motýlikovej triede a tak isto po obede od 16:00 do 17:00 hod.

levíci

Veronika Tóthová

Mgr. Jana Kaňuková

Nachádza sa v hlavnej budove, vchod je zboku vedľa medvedíkovej triedy, posledné dvere. Navštevujú ju naše deti vo veku od 4 do 5 rokov. Deti sa každé ráno schádzajú od 6:30 do 7:30 v motýlikovej triede a tak isto po obede od 16:30 do 17:00 hod.

medvedíci

Iveta Skalská, 

Veronika Rajcsányiová

Nachádza sa vo vedľajšej budove. Navštevujú ju naše deti vo veku od 5 rokov. Deti sa každé ráno schádzajú od 6:30 vo svojej triede a domov odchádzajú tiež zo svojej triedy.

VEVERIČKY

Beáta Tvarušková,

Adriana Gálová

Elokovaná trieda sa nachádza v budove OÚ na 2. poschodí. Vchod je zo zadnej časti budovy a navštevujú ju najstaršie deti vo veku od 5 rokov. Deti sa každé ráno schádzajú od 6:30 do 7:15 v motýlikovej triede. Popoludní zostávajú vo svojej triede.

KRÚŽKY

Kráľová pri Senci 560, 900 50 Kráľová pri Senci

©2018 Materská škola Kráľová pri Senci

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now