IMG_20170831_110110
IMG_20170831_110110

press to zoom
IMG_20170831_105112
IMG_20170831_105112

press to zoom
IMG_20170831_105358
IMG_20170831_105358

press to zoom
IMG_20170831_110110
IMG_20170831_110110

press to zoom
1/3
O NAŠEJ MŠ

Materská škola v Kráľovej pri Senci sa nachádza v tichej lokalite za zdravotným strediskom a obecným úradom.

Materská škola je 5-triedna s vyučovacím jazykom slovenským. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti prihliadajúc na vekové a individuálne osobitosti dieťaťa.

PERSONÁL

RIADITEĽKA

Veronika Tóthová

Cieľom našej Materskej školy je pozitívnou motiváciou, hrou a bádaním rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho sebarealizáciu vo všetkých oblastiach.

ZÁSTUPKYŇA

Beáta Tvarušková

Celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje tím 10 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

TRIEDY

Motýliky

Beáta Tvarušková,

Zuzana Grellová

Nachádza sa v hlavnej budove, oproti šatni učiteliek. Navštevujú ju naše najmladšie deti vo veku od 3 rokov.

ježkovia

Adriana Gálová,

Matilda Kincsesová

Nachádza sa v hlavnej budove, vpravo hneď za vchodom. Navštevujú ju naše deti vo veku od 4 do 5 rokov. Deti sa každé ráno od 6:30 do 7:30 schádzajú v motýlikovej triede a tak isto po obede od 16:00 do 17:00 hod.

levíci

Veronika Tóthová

Veronika Rajcsányiová

Nachádza sa v hlavnej budove, vchod je zboku vedľa medvedíkovej triedy, posledné dvere. Navštevujú ju naše deti vo veku od 5 do 6 rokov. Deti sa každé ráno schádzajú od 6:30 do 7:30 v motýlikovej triede a tak isto po obede od 16:30 do 17:00 hod.

medvedíci

Mgr. Jana Kaňuková,

Iveta Skalská

Nachádza sa vo vedľajšej budove - dočasne v obecnom klube. Navštevujú ju naše deti vo veku od 5 do 6 rokov, prípadne deti 7-ročné s odloženou školskou dochádzkou. Deti sa každé ráno schádzajú od 6:30 do 7:15 v motýlikovej odkiaľ prechádzajú do obecného klubu. Popoludní odchádzajú domov zo svojej triedy.

VEVERIČKY

Zuzana Lupineková, 

Daniela Danková

Elokovaná trieda sa nachádza v budove OÚ na 2. poschodí. Vchod je zo zadnej časti budovy a navštevujú ju deti vo veku od 3 do 4 rokov. Deti sa každé ráno schádzajú od 6:30 vo svojej triede a domov odchádzajú tiež zo svojej triedy

KRÚŽKY

Hudobno tanečný

Veronika Rajcsányiová

MEDVEDÍCI

Šikovné ručičky

Iveta Skalská

MEDVEDÍCI

Hudobno tanečný

Beáta Tvarušková

VEVERIČKY

Bádateľský

Adriana Gálová

VEVERIČKY