top of page
O NAŠEJ MŠ

Materská škola v Kráľovej pri Senci sa nachádza v tichej lokalite za zdravotným strediskom a obecným úradom.

Materská škola je 5-triedna s vyučovacím jazykom slovenským. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti prihliadajúc na vekové a individuálne osobitosti dieťaťa.

PERSONÁL

fotka_edited.jpg

RIADITEĽKA

Veronika Tóthová

Cieľom našej Materskej školy je pozitívnou motiváciou, hrou a bádaním rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho sebarealizáciu vo všetkých oblastiach.

ZÁSTUPKYŇA

Beáta Tvarušková

Celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje tím 10 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

TRIEDY

Motýliky

Daniela Danková,

Bc. Veronika Rajcsányiová

Nachádza sa v hlavnej budove, oproti šatni učiteliek. Navštevujú ju naše najmladšie deti vo veku od 3 rokov.

ježkovia

Zuzana Grellová,

Kvetoslava Kovačiková

Nachádza sa v hlavnej budove, vpravo hneď za vchodom. Navštevujú ju naše deti vo veku od 3 do 4 rokov.

VEVERIČKY

Beata Tvarušková,

Anna Bitarovská

Elokovaná trieda sa nachádza v budove OÚ na 2. poschodí. Vchod je zo zadnej časti budovy a navštevujú ju deti vo veku od 4 do 5 rokov. Deti sa každé ráno schádzajú od 6:30 vo svojej triede a domov odchádzajú tiež zo svojej triedy

medvedíci

Iveta Skalská,

Zuzana Lupineková

Nachádza sa vo vedľajšej budove. Navštevujú ju naše deti vo veku od 5 do 6 rokov, Deti sa každé ráno schádzajú od 6.30 do 8.00 vo svojej triede.

levíci

Veronika Tóthová

Mgr. Zuzana Koišová

Nachádza sa vo vedľajšej budove na poschodí. Navštevujú ju naše deti vo veku od 6 rokov a deti pokračujúce v PPV. Deti sa každé ráno schádzajú od 6:30 do 7:30 v medvedíkovej triede a potom odchádzajú do svojej triedy. Poobede od 16:00 do 17:00 sa vyzdvihujú z medvedíkovej triedy.

KRÚŽKY

Tanečný

Zuzana Lupineková

MEDVEDÍCI

Šikovné ručičky

Iveta Skalská

MEDVEDÍCI

Dramatický

Kvetoslava Kovačíková

LEVÍCI

Environmentálny

Mgr. Zuzana Koišová

LEVÍCI

bottom of page