Prerušenie prevádzky MŠ

Starosta obce Kráľová pri Senci, ako orgán príslušný v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov , vydáva rozhodnutie o preventívnych opatreniach , v súvislosti so zvýšenou chorobnosťou detí a výskytu ochorenia COVID 19 – Koronavírus. 1. Udelenie zriaďovateľského voľna (úplné prerušenie vyučovania) pre Materskú školu v termíne od 12.3.2020 do 13.3.2020. 2. Udelenie zriaďovateľského voľna (úplné prerušenie vyučovania) pre Základnú školu v termíne od 12.3.2020 do 13.3.2020. V nedeľu 15.3.2020 zváži vedenie obce aktuálny stav a rozhodne o ďalšom postupe. JUDr. Dušan Šebok starosta obce