Deň otvorených dverí

Pozývame všetkých záujemcov 19.2.2020 /t.j.streda/ od 8.00 -15.00 hod. nazrieť do našich priestorov MŠ. Budete môcť nahliadnuť do spoločných priestorov MŠ, oboznámiť sa s aktivitami, ktoré v našej materskej škole každoročne prebiehajú, s našim zameraním a ostatnými možnosťami, ktoré poskytujeme. Pri prehliadke Vás bude sprevádzať p.riaditeľka.

Tešíme sa na vašu účasť