Najnovšie aktuality

Archív

Deň MŠ

4. november je celoslovenský deň MŠ, ktorý by sme radi oslávili s Vami a vašimi - našimi deťmi. Pri tejto príležitosti sme pre Vás pripravili 21.10. /t.j.pondelok/ nasledovný program:

16:00 - 17:00 spoločné púšťanie šarkanov /treba si zabezpečiť šarkana/

17:00 - 18:00 spoločné kolektívne hry pripravené tr. učiteľkami /vo svojich triedach/

18:00 otvorenie cukrárne v obecnom klube, prosíme šikovné mamičky o napečenie slaných a sladkých dobrôt /na predaj za symbolické ceny/ výťažok pôjde na hračky k Vianociam.