Deň otvorených dverí

Pozývame všetkých záujemcov 27.2.2019 /streda/ od 8:00 do 15:00 hod. nazrieť do našich priestorov MŠ.

Budete môcť nahliadnuť do spoločných priestorov MŠ, oboznámiť sa s aktivitami, ktoré v našej materskej škole každoročne prebiehajú, s našim zameraním a ostatnými možnosťami, ktoré poskytujeme.

Pri prehliadke vás bude sprevádzať p. zástupkyňa.

Tešíme sa na vašu účasť.