Najnovšie aktuality

Archív

Deň MŠ a púšťanie šarkanov

4. november je celoslovenský deň MŠ, ktorý by sme radi oslávili s Vami a vašimi—našimi deťmi. Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili dňa 9.11.2018 /t.j. piatok/ nasledovný program:

16:30—spoločné púšťanie šarkanov /treba si zabezpečiť šarkana/

17:30—spoločné kolektívne hry pripravené tr. učiteľkami /vo svojich triedach/

17:30 otvorenie cukrárne v hl– budove v jedálni, prosíme šikovné mamičky o napečenie slaných a sladkých dobrôt /na predaj za symbolické ceny/ výťažok pôjde do pokladne ZRPŠ

17:45 posedenie a vzájomné spoznávanie sa pri kávičke a čaji, možnosť nahliadnutia do kroník MŠ