Rodičovské združenie

Dňa 6.9.2018 o 17:00 hod sa uskutoční ZRPŠ v ježkovej triede – spoločné. Po skončení spoločného bude individuálne po triedach.

Účasť povinná.