Výberové konanie na učiteľa materskej školy

Obec Kráľová pri Senci vyhlasuje výberové konanie na učiteľa Materskej školy v Kráľovej pri Senci 560, 900 50 Kráľová pri Senci, s predpokladaným nástupom 1. september 2018.

Viac informácii na stránke obce: http://www.kralovaprisenci.sk/uradna-tabula/vyberove-konanie-na-ucitela-materskej-skoly-38.html