Poďakovanie

Ani sme sa nenazdali a koniec šk.roka nám klope na dvere. Do konca šk.roka už nebudem mať tú možnosť, aby

som sa každému z vás osobne poďakovala. Rada by som využila túto formu a zo srdca poďakovala všetkým za pomoc na brigáde, výzdobe k MDD; výboru rodičov za úžasnú spoluprácu; všetkým darcom 2% z dane; rade školy; administrátorovi za aktualizovanie web stránky; tým ,ktorí nás sponzorovali rôznymi vecnými a materiálnymi darmi.

Pevne verím, že tak ako sme spoločnými silami, ústretovosťou a vzájomnou toleranciou zvládli tento šk.rok, posnažíme sa o to aj budúci. V mene celého kolektívu vám prajeme krásne slnečné leto, plné zážitkov a spoločných chvíľ, bez nehôd a úrazov.

Oficiálna rozlúčka všetkých detí z MŠ bude 22.6.2018 /piatok/ z dôvodu neprítomnosti učiteliek a detí v nasledujúcom týždni /Švp/. Tešíme sa na vás 3. septembra, keď nás bude ešte viac.