Najnovšie aktuality

Archív

Čo nás čaká v mesiaci október

Pondelok 9.10.2017: Dopravné ihrisko v Trnave (deti z levíkovej a medvedíkovej triedy)

Piatok 13.10.2017: Dobrovoľné fotenie detí na vianočnú tematiku

Streda 18.10.2017: Tekvičkové popoludnie so starými rodičmi, prípadne rodičmi

Štvrtok 19.10.2017: Sokoliari

Zmena termínov vyhradená. V prípade zmeny termínu budú rodičia informovaní na triednych nástenkách.