O NAŠEJ MŠ

Materská škola v Kráľovej pri Senci sa nachádza v tichej lokalite za zdravotným strediskom a obecným úradom.

Materská škola je 5-triedna s vyučovacím jazykom slovenským. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti prihliadajúc na vekové a individuálne osobitosti dieťaťa.

PERSONÁL

RIADITEĽKA

Veronika Tóthová

Cieľom našej Materskej školy je pozitívnou motiváciou, hrou a bádaním rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho sebarealizáciu vo všetkých oblastiach.

ZÁSTUPKYŇA

Beáta Tvarušková

Celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje tím 10 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

TRIEDY

Motýliky

Beáta Tvarušková,

Zuzana Grellová

Nachádza sa v hlavnej budove, oproti šatni učiteliek. Navštevujú ju naše najmladšie deti vo veku od 3 rokov.

ježkovia

Adriana Gálová,

Matilda Kincsesová

Nachádza sa v hlavnej budove, vpravo hneď za vchodom. Navštevujú ju naše deti vo veku od 4 do 5 rokov. Deti sa každé ráno od 6:30 do 7:30 schádzajú v motýlikovej triede a tak isto po obede od 16:00 do 17:00 hod.

levíci

Veronika Tóthová

Veronika Rajcsányiová

Nachádza sa v hlavnej budove, vchod je zboku vedľa medvedíkovej triedy, posledné dvere. Navštevujú ju naše deti vo veku od 5 do 6 rokov. Deti sa každé ráno schádzajú od 6:30 do 7:30 v motýlikovej triede a tak isto po obede od 16:30 do 17:00 hod.

medvedíci

Mgr. Jana Kaňuková,

Iveta Skalská

Nachádza sa vo vedľajšej budove - dočasne v obecnom klube. Navštevujú ju naše deti vo veku od 5 do 6 rokov, prípadne deti 7-ročné s odloženou školskou dochádzkou. Deti sa každé ráno schádzajú od 6:30 do 7:15 v motýlikovej odkiaľ prechádzajú do obecného klubu. Popoludní odchádzajú domov zo svojej triedy.

VEVERIČKY

Zuzana Lupineková, 

Daniela Danková

Elokovaná trieda sa nachádza v budove OÚ na 2. poschodí. Vchod je zo zadnej časti budovy a navštevujú ju deti vo veku od 3 do 4 rokov. Deti sa každé ráno schádzajú od 6:30 vo svojej triede a domov odchádzajú tiež zo svojej triedy

KRÚŽKY

Hudobno tanečný

Veronika Rajcsányiová

MEDVEDÍCI

Šikovné ručičky

Iveta Skalská

MEDVEDÍCI

Hudobno tanečný

Beáta Tvarušková

VEVERIČKY

Bádateľský

Adriana Gálová

VEVERIČKY

Kráľová pri Senci 560, 900 50 Kráľová pri Senci

©2020 Materská škola Kráľová pri Senci

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
IMG_20170831_110110