top of page
IMG_20200821_093003
IMG_20200821_092710
IMG_20200821_092601
Trieda Medvedíci

Starosta obce Kráľová pri Senci, ako orgán príslušný v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov , vydáva rozhodnutie o preventívnych opatreniach , v súvislosti so zvýšenou chorobnosťou detí a výskytu ochorenia COVID 19 – Koronavírus. 1. Udelenie zriaďovateľského voľna (úplné prerušenie vyučovania) pre Materskú školu v termíne od 12.3.2020 do 13.3.2020. 2. Udelenie zriaďovateľského voľna (úplné prerušenie vyučovania) pre Základnú školu v termíne od 12.3.2020 do 13.3.2020. V nedeľu 15.3.2020 zváži vedenie obce aktuálny stav a rozhodne o ďalšom postupe. JUDr. Dušan Šebok starosta obce

Pozývame všetkých záujemcov 19.2.2020 /t.j.streda/ od 8.00 -15.00 hod. nazrieť do našich priestorov MŠ. Budete môcť nahliadnuť do spoločných priestorov MŠ, oboznámiť sa s aktivitami, ktoré v našej materskej škole každoročne prebiehajú, s našim zameraním a ostatnými možnosťami, ktoré poskytujeme. Pri prehliadke Vás bude sprevádzať p.riaditeľka.

Tešíme sa na vašu účasť

KEDY: 14.2.2020 / t.j. piatok / v dopoludňajších hodinách KDE: v triedach MŠ. Dieťaťu treba priniesť ráno / prípadne deň vopred / masku. Karneval bude spojený s hudobno -pohybovým predstavením KNIK KNAK. Deti odfotíme spoločne / trieda / a po skupinkách /chlapci a dievčatá/.

bottom of page