Pripravované akcie na mesiac november a december

17.11. /t.j. piatok/ Halloweenská party pre rodičov.

Tešíme sa na Vás a Vaše masky

27.11. Sférické kino k téme: Ľudské telo /medved.+levík.tr./

Vesmír /motýl.+ ježková tr./

12.12. Mikuláš a jeho nový pomocník v MŠ

/v dopolud.hod./

13.12. Vianočné dielničky pre šikovné ručičky od 17:00 hod.

/každý vo svojej triede/