Search

Pracovné listy pre predškolákov

Milí rodičia, nakoľko je naša MŠ dočasne zavretá a deti nemajú možnosť rozvíjať svoje vedomosti (najmä predškoláci), rozhodli sme sa vám touto formou dať k dispozícií pracovné listy. Nájdete ich v dokumentoch odkiaľ si ich môžete stiahnuť a vytlačiť. Aby deti neboli veľmi zaťažované skúste im tie pracovné listy rozdeliť od 18.-30.3.2020. Prajeme vám veľa zdravia a trpezlivosti s vašimi-našimi deťmi. Riad. Veronika Tóthová

Pozastavenie mesačných platieb

Vážení rodičia, z dôvodu uzavretia MŠ do odvolania na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR vás žiadam od apríla o pozastavenie mesačných platieb (25 eur) za MŠ. S pozdravom riad. Veronika Tóthová

Prerušenie prevádzky MŠ

Starosta obce Kráľová pri Senci, ako orgán príslušný v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov , vydáva rozhodnutie o preventívnych opatreniach , v súvislosti so zvýšenou chorobnosťou detí a výskytu ochorenia COVID 19 – Koronavírus. 1. Udelenie zriaďovateľského voľna (úplné prerušenie vyučovania) pre Materskú školu v termíne od 12.3.2020 do 13.3.2020. 2. Udelenie zriaďovateľského voľna (úplné prerušenie vyučovania) pre Základnú školu v termíne od 12.3.2020 do 13.3.2020. V nedeľu 15.3.2020 zváži vedenie obce aktuálny stav a rozhodne o ďalšom postupe.

Kráľová pri Senci 560, 900 50 Kráľová pri Senci

©2020 Materská škola Kráľová pri Senci

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now