Search

Farebné dielničky

Pozývame všetky deti s rodičmi na tvorivé dielničky dňa 26.3. /t .j. pondelok/ o 17.00, kde si môžete vyrobiť rôzne ozdoby k Veľkej noci. Každá trieda bude mať dielničky vo svojej triede. Prineste si vyfúknuté vajíčka.

Zápis do MŠ

Riaditeľstvo MŠ v Kráľovej pri Senci oznamuje rodičom, že v dňoch 9.4.2018 /od 8.00 - 12.00/ a 10.4.2018 /od 12.30 - 16.30/ sa uskutoční zápis detí do predprimárneho zariadenia na školský rok 2018/2019. Na zápis je vhodné prísť aj s dieťaťom a priniesť si prefotenú kartičku poistenca. Podmienky prijímania detí do MŠ Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“). Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: - sprav

Kráľová pri Senci 560, 900 50 Kráľová pri Senci

©2020 Materská škola Kráľová pri Senci

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now